L'Archive de March 2007

Viaje a Tamaulipas

21.03.07

Escribí este texto griego el año pasado, cuando yo y mi hermana acabamos de regresar de nuestro viaje a Tamaulipas, México. ¿Y por qué lo escribí en griego? ¡Es buena práctica!

Η Οδοιπορία μου προς το Μεξικόν

Το πρότερον σάββατον, εγώ και η αδελφή μου ωδεύσαμεν προς την πόλιν Ματαμόρος, εν τω Μεξικώ συν άλλοις Χριστιανοίς . Η πόλις παρά τω ποταμώ Ρίο Γκράντε εστίν, προς νότον του Τέξας. Το Ματαμόρος εν τη πολιτεία Ταμαουλίπας εστιν, και το όνομα γράφεται Σπανιστί ως H. Matamoros. Η πόλις εστίν εν τω βορρά της πολιτείας.

Τη ημέρα σαββάτου διήλθομεν διά του Τέξας, και εμείναμεν επί τω Μπράουνζβιλ, ό εστι πόλις αντιπέραν του ποταμού. Τη εξής ημέρα (η ημέρα του Κυρίου) ήλθομεν και προσεκυνήσαμεν συν τη εκκλησία του Χριστού εκεί ή λαλεί Σπανιστί. Μετά τούτο εφάγομεν μετ’ αυτών και απελίπομεν. Τότε διέβημεν τον ποταμόν εις το Μεξικόν.

Εμείναμεν εν τω Ματαμόρος πέντε ημέρας, όπου ειγερσάμεθα και ωκοδομήσαμεν δώμα εν ώ οι Χριστιανοί της εκείνης πόλεως προσκυνήσουσιν. Ήν αγαθόν έργον, και ηδυνάμεθα βλέψαι την αγάπην των αδελφών ημών εν τω Μεξικώ.

Ήθελον εν τω νότω επιμείναι επί πλείονα χρόνον, αλλά με έδει επιστρέψαι εις την πατρίδα μου. Τω Θεώ πασα η δόξα εις τους αιώνας, και χάρις και ειρήνη τω λαώ αυτού. Αμήν.